6. Nick Rejimand, 56 år

Nick Rejimand Foto: Lars Nordin

Yrke: (usk) undersköterska

Hjärtefrågor:  Oavsett vilka vi är arbetar vi alla och vi vill behandlas schysst. Vi vill känna trygghet och vi mår bättre med lite mer social rättvisa. För ett rättvisare samhälle behöver vi skapa trygghet. Grunden för trygghet är lämpligt tak över huvudet samt arbete. Ett arbete som man kan leva på. Vi ska inte leva för att arbeta utan vi ska arbeta för att leva, Därför ska vi ha schysta arbetsvillkor samt en balans mellan vinsterna och lönerna. Arbetsorganisationer och fackföreningar måste ha inflytande i politiken. Detta är nödvändigt för demokratin. Med året har gapet mellan fackliga och politiken har blivit större och människofientliga krafter har lyckats utnyttja löntagarnas missnöje på helt fel sätt och skapa ännu mer orättvisor och ännu mer otrygghet. Därför vill jag kämpa för att minska det glappet och föra politiken och arbetarorganisationer närmare varandra. Rättvisan och därmed tryggheten får vi inte, utan det skapar vi med bland annat engagemang och allas deltagande.  Jag tror starkt på att ”Vi är starkare tillsammans”. Därför jag är Socialdemokrat = Social rättvisa samt trygghet genom starkare demokrati.

facebook Twitter Email