8. Stefan Andersson, 54 år

Stefan Andersson Foto: Lars Nordin

Yrke: Controller

Jag heter Stefan Andersson. Jag är 54 år och arbetar som Affärscontroller. Jag är född och uppvuxen i Täby och har bott här i större delen av mitt liv.
Jag engagerar mig politiskt och i Socialdemokraterna för att kunna påverka och se till så att Täby utvecklas till en kommun som är tillgänglig för alla oavsett; ålder, intressen, bakgrund och egna förutsättningar.
Det är mycket som är bra i Täby men det finns en hel del som behöver förbättras.

Mina 3 viktigaste frågor just nu är:
1. Mer resurser till förskola och skola för att tex minska barngrupper och anställa fler lärare.
2. Vi behöver fler hyresrätter i Täby. Det ska vara möjligt att bo här under hela sitt liv.
3. Levande stadsdelar. Det ska finnas mötesplatser och social service i hela kommunen.

facebook Twitter Email