7. Paulina Orrego, 22 år

Paulina Orrego Foto: Lars Nordin

Yrke: Studerande vid Stockholms Universitet

En fråga jag håller varmt om hjärtat är att alla ska ha rätt till eget hem, en trygghet. Samtidigt känner jag starkt för att unga ska kunna känna sig delaktiga i politiken. Ungas röster behöver lyftas, även våra åsikter och erfarenheter har betydelse för vår framtid.

facebook Twitter Email