Vår politik

Vår vision för Täby

Vi socialdemokrater vill se ett Täby för alla. Vi arbetar för en välkomnande och solidarisk kommun där varken ålder, inkomst eller bakgrund kväver människors drömmar och livschanser.

Kommunen är till för invånarnas gemensamma angelägenheter i form av omsorg, utbildning, kultur, miljö och samhällsplanering. Medborgarna får aldrig reduceras till ”kunder” på en marknad där de starka kan köpa sig den bästa servicen.

Täby, som är en av Sveriges rikaste kommuner, har alla möjligheter att erbjuda sina medborgare trygghet, valfrihet och reellt inflytande. Med då krävs en ny ledning.

Vi socialdemokrater vill ge alla Täbys invånare en stimulerande uppväxtmiljö, rika utbildningsmöjligheter, tryggad ålderdom, goda bostäder, varierat naturliv och tillgängliga fritidslokaler.

Vi vill också ge Täbys invånare frihet att välja. Den ”valfrihet” som de styrande moderaterna talar om existerar inte när de kommunala alternativen saknas. I dag härskar privatisering som överideologi, oavsett effekter för invånarna och för kommunens ekonomi.

Täby behöver en ny ledning. En ledning som vill något annat än att till varje pris privatisera och sänka skatter. En ledning som lyssnar på Täbyborna och satsar på samverkan istället för konfrontation. En ledning som vill bygga ett tryggare Täby.

Vi socialdemokrater är beredda att axla ansvaret för ett mer balanserat kommunalt styre.

Här hittar du Socialdemokraternas partiprogram: Ett program for forandring – socialdemokraternas partiprogam

facebook Twitter Email