Barn och unga – vår framtid

EN TRYGG UPPVÄXT MED LIKA MÖJLIGHETER

Vi försvarar en god välfärd som omfattar alla. I vårt Täby bryr vi oss mer om varandra.

BÄTTRE FÖRSKOLA

 • Vi styr tydligt mot mindre barngrupper.
 • Ökat ansvarstagande för kvalitén i förskolan.
 • Ökade ekonomiska resurser med enhetlig förskolepeng.

 

EN SKOLA FÖR ALLA

 • En utökad och stärkt elevhälsa.
 • Med lärarassistenter får lärarna mer tid för undervisning.
 • Bättre insyn i friskolorna.

 

EN AKTIV FRITID

 • Halverad avgift i kulturskolan.
 • Nolltaxa för barn- och ungdomsidrott i kommunens hallar/planer.
 • Fritidsgårdar som är öppna och finns där unga är.

 

VÅRA UNGA

 • Sommarjobb till Täbys gymnasieungdomar.
 • Möjlighet att flytta hemifrån med ungdomsbostäder.
 • Fler fältassistenter.

 

Bromstenskolan
Foto & Copyright:Martina Huber

I VÅRT TÄBY SKA VARENDA UNGE BLI SEDD OCH HÖRD!

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Grunden för ett jämlikt samhälle och våra barns framtid läggs i förskola och skola.

 

SOCIALDEMOKRATERNA ÄR PARTIET SOM SATSAR PÅ BARN OCH UNGA!

Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat: Satsat 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever, 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser och 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan. Höjt barn- och studiebidraget för gymnasielever med 200 kronor. Infört avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven, avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn. Bidrag för billigare glasögon till barn. Satsar 200 miljoner mer årligen på elevhälsan, 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården…

facebook Twitter Email