Kyrkofullmäktigegruppen

Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska Kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden. Vi Socialdemokrater vill att Svenska Kyrkan ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Vi vill ha en öppen folkkyrka. Vi tar starkt avstånd från kvinnoprästmotståndarna och den negativa inställning till HBT-personer som fortfarande finns inom vissa delar av kyrkan. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, erbjuder Svenska kyrkan trygghet och gemenskap. En av våra grundläggande fri- och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

 

Socialdemokraterna i Täby vill under mandatperioden framför allt verka för att:

Kyrkan ska vara öppen, både för den som är troende, tvivlande och för den som är sökande. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla.

Kyrkan ska också bli mer synlig i samhället och finnas där människor är.

Vi ska värna om dem som har det svårt. Människor i sorg, de som har existentiella grubblerier. Är sjuka, flyktingar och hemlösa.

Församlingen ska delta i arbetet med att ta hand om och integrera flyktingar och försöka möta de nyanländas andliga behov.

Vår kyrka ska vara ett stöd för unga och erbjuda aktiviteter av icke kommersiell art.

All barnverksamhet ska vara avgiftsfri och inga avgifter ska vara kopplade till konfirmation.

Gudstjänsterna ska utvecklas så att det finns fler alternativa gudstjänster som inger tröst och hopp.

Församlingen ska med utgångspunkt från skapelsen fortsätta att arbeta aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Församlingen ska utveckla verksamheter ute i stadsdelarna/distrikten. Detta är viktigt för att människorna ska känna sig delaktiga. 

 

Socialdemokraternas kandidater till Täby kyrkofullmäktige

 1. Janne Boman, fil kand, Södra Gribbylund
 2. Inger Nybrant, konsult, Näsbypark
 3. Matts Forslund, målare, Ellagård
 4. Birgitta Segerström, förskollärare, Täby Kyrkby
 5. Rigmor Svaneberg, fil kand, Näsbypark
 6. Åsa Hallström, grundskollärare, Täby Centrum
 7. Viktoria Tomsson, jur stud, Näsbypark
 8. Torsten Berglund, byrådirektör, Täby Kyrkby
 9. Gunilla Lundberg, socionom, Visinge
 10. Jan Boman, professor, Näsbypark
 11. Eva Lindau, journalist, Täby Centrum
 12. Markus Selin, marknadschef, Täby Kyrkby
 13. Lars Göran Nilsson, förbundsombudsman, Gribbylund

 

Janne Boman, gruppledare kyrkofullmäktigegruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om vår kyrkopolitik?

Kontakta gruppledare Janne Boman: janboman@live.se

 

 

  •  
facebook Twitter Email