Nomineringsanmodan

Efter varje val omprövas alla förtroendeuppdrag i den kommunala politiken. Valresultatet och förhandlingar med de övriga partierna i kommunen bestämmer vilka poster vi får att tillsätta. Medlemmar i Socialdemokraterna i Täby uppmanas därför att nominera personer de känner förtroende för till olika uppdrag - antingen bestämda eller obestämda. Som det största oppositionspartiet i Täby har vi platser i alla nämnder, styrelser, utskott och bolag.

Valberedningen har från Styrelsen för Socialdemokraterna i Täby fått i uppdrag att ta fram
personer som ska besätta olika uppdrag i kommunen. Då antalet uppdrag samt uppdragens art
ännu inte är helt klart innehåller nomineringsanmodan en anmodan till personer som är
intresserade av ett politiskt uppdrag här i Täby och anmodan omfattar även oppositionsråd för
partiet i Täby.

Att tänka på inför nomineringen:
Enligt god föreningssed uppmanar vi till att inte nominera sig själv.
Uppdraget innefattar hela mandatperioden samt möten och uppdrag.
Nomineringen ska innehålla en motivering.

Nomineringsarbetet:
Valberedningens uppdrag omfattar att efter inkomna nomineringar intervjua samtliga nominerade
om deras intresse och klargöra förväntningarna.
Därefter presenteras nomineringarna till styrelsen, som därefter har att lägga fram sitt förslag till
medlemsmötet i slutet av november.

Nomineringen skickas till: valbered.Staby@gmail.com
Nomineringen ska vara oss tillhanda senast 10 oktober.
Valberedningen består av:
Barbro Lindberg (sammankallande)
Lars-Göran Nilsson
Eva Franzen
Ahmad Sabik, SSU representant
Nick Rejmand

facebook Twitter Email