Verksamhetsplan 2017/alternativbudget för Täby

Ett Täby där vi bryr oss om varandra

Jämlikhet och utveckling är kärnan i socialdemokratisk politik. Vi Socialdemokraterna vill se ett Täby som ger välfärd, frihet och möjligheter åt alla. Solidaritet, tillit och samarbete ska genomsyra och bära vårt samhälle. I vårt Täby bryr vi oss om varandra.

Vi vill ge Täby bättre möjligheter att vara en kommun där människor utvecklas och mår bra; mindre barngrupper i förskolan, en grundskola där eleverna blir sedda, fler hyresrätter så att ungdomar kan flytta hemifrån, en väl utbyggd kollektivtrafik, en reell valfrihet för de äldre när de behöver vård och omsorg. I vårt Täby tar vi ansvar.

Vi arbetar för att Täby ska vara en öppen och välkomnande kommun som sätter människan före skattesänkningar.

Därför satsar vi Socialdemokrater i vår skuggbudget för Täby 2017 bland annat på:

Stärkta resurser till förskola och skola Heltidspeng till förskolan och flexibla öppettider, höjd skolpeng i grundskolan och IT-slöjd.

250 sommarjobb till Täbys ungdomar I samarbete med näringslivet får Täbys ungdomar en första arbetslivserfarenhet.

Ett levande kulturliv. Biblioteken i våra kommundelar ska utvecklas Halverad kulturskoleavgift. Ökade satsningar på kommundelsbibliotek och kultur.

Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror i kommunen Minst 30 % av nybyggnationen i kommunen ska vara hyresrätter

Utveckla och kvalitetssäkra äldreomsorg Trygghetsboenden/servicelägenheter med hyresrätt. Kommunal hemtjänst återinförs.

Läs: Ett Täby där vi bryr oss om varandra -vplan2017

 

För kontakt och mer information:

 Annica Gryhed, oppositionsråd, gruppledare (S) Täby

annica.gryhed@taby.se

Mobil: 076-6439802

facebook Twitter Email