Vårt parti

I vårt parti är alla välkomna som delar vår strävan att förverkliga ett jämlikt samhälle där alla kan förverkliga sina drömmar. ”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.”

Framtidspartiet

Politiken måste alltid blicka framåt. Vilken väg vi ska välja tillsammans, och i vilken värld vi ytterst vill leva i. För att kunna förbättra samhället och människors livsvillkor behöver vi ständigt utvecklas vidare för att vara relevanta. Framtidspartiet fångar helheten – både vart vi vill nå i samhällets utveckling, hur vi behöver utveckla folkrörelsen och hur vi vill nå ut.

De som vinner människors förtroende har den mest relevanta nulägesanalysen, framtidsberättelsen och svaren på framtidens utmaningar och möjligheter. Vi vet att gårdagens lösningar sällan är svaren på morgondagens frågor. Socialdemokratin måste därför alltid handla om framtiden och om det samhälle vi vill skapa imorgon, och inte om det vi redan byggt.

Vi ska vara en politisk rörelse som följer tidens utveckling och som tror på människors förmåga och möjligheter att tillsammans växa, ta ansvar och möta framtiden. Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av flest människor i Sverige. Men vi måste fortsätta att ta strid för och utveckla den svenska modellen för att kunna stå emot de politiska krafter som steg för steg vill avveckla den.

Här hittar du Politiska riktlinjer från Partikongressen 2017: Trygghet i en ny tid https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/trygghet-i-en-ny-tid—politiska-riktlinjer.pdf

Vår organisation

Socialdemokraterna Framtidspartiet vill ge alla människor möjlighet att utvecklas och det återspeglas i synen på vår egen organisation. Ska vi förändra samhället behöver vi vara ett parti där människor får utrymme för sitt engagemang. Vi är också ett feministiskt och antirasistiskt parti och det genomsyrar vår organisationskultur.

Här kan du läsa Handslag för ett framtidsparti som är ett ambitiöst program, som pekar ut riktningen för vårt partis organisation och verksamhet: Handslag_för_ett_framtidsparti_typsatt

Stadgarna styr vårt partis organisation, ansvarsfördelning och slår fast socialdemokraternas syfte. Här finns också rättigheter och skyldigheter för medlemmar och förtroendevalda. stadgar-antagna-2017

Här kan du läsa mer om vårt parti: https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/

 

 

 

 

facebook Twitter Email