Kommunalt förtroendevalda

Förtroendevalda med kommunala uppdrag för Socialdemokraterna i Täby

Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige                                                 

Annica Gryhed, gruppledare

Ella gård

annica.gryhed@taby.se

mobil: 076/6439802

 

 

Janne Boman

Gribbylund

janboman@live.se

 

 

Agneta Lundahl Dahlström

Täby Kyrkby

agneta.bjerregaard@telia.com

 

 

Camilla-Henricsson Bajas

Gribbylund

millanbajas@gmail.com

 

 

Eva Lindau

Täby centrum

eva.lindau@telia.com

 

 

Eva Franzen, vice gruppledare

e.franzen@telia.com

Ella gård

 

 

John van den Tempel

Hägernäs

Johntempel43@hotmail.com

 

Ghodsi Zolfagarbegi

Lahäll

ghodsizolfagar@hotmail.com

 

 

Ersättare i fullmäktige 

Rigmor Svaneberg

Näsbypark

rigmorsvaneberg@hotmail.com

 

 

Alf Bjälnäs

Viggbyholm

alfsbrev@gmail.com

 

Ewa Björkman

Roslags Näsby

ew.bjorkman@handels.se

 

Ordinarie ledamöter i nämnder och bolag

Kommunstyrelsen:
Annica Gryhed annica.gryhed@taby.se
Agneta Lundahl Dahlström agneta.bjerregaard@telia.com

Barn- och grundskolenämnden: Agneta Lundahl Dahlström agneta.bjerregaard@telia.com

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
Tomas Korpi tomas.korpi@taby.se

Kultur- och fritidsnämnden: Camilla Henricsson Bajas millanbajas@gmail.com

Lantmäterinämnden: Rigmor Svaneberg rigmorsvaneberg@hotmail.com

Socialnämnden: Ghodsi Zolfagarbegi ghodsizolfagar@hotmail.com

Stadsbyggnadsnämnden:

Janne Boman janboman@live.se

Marie Hansson mthansson22@gmail.com

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: Eva Lindau eva.lindau@telia.com

Valnämnden: Gunilla Lundberg gunlund_@hotmail.com

Överförmyndarnämnden: Barbro Lindberg barbro@linlob.se

 

Täby Holding AB, THAB: Annica Gryhed annica.gryhed@taby.se

Täby Fasighets AB, TFAB: Conny Fogelström conny.fogelstrom@chairmankonsult.se

Täby Miljövärme AB, TMAB: Markus Selin markus.selin@hotmail.com

 

Sammankallande i kommunala revisionen: Lars Nordin

ersättare styrelsen Samordningsförbundet Södra Roslagen: Alf Bjälnäs

 

För övriga förtroendevalda se Täby kommuns förtroendemannaregister: http://winessfms.taby.se/

 

Kommunala gruppens verksamhetsberättelse för 2017: Verksamhetsberättelse 2017 Kommunala gruppen

Kommunala gruppens verksamhetsberättelse för 2016: Verksamhetsberättelse 2016

 

 

 

facebook Twitter Email