Socialdemokraterna i Täby, lokal partiorganisation

Styrelse 2018

Har du generella frågor till styrelsen och partiet? Skicka e-post till info@sitaby.se

Ordförande: Magnus Kortell magnus.kortell@gmail.com

Vice ordförande: Markus Selin markus.selin@hotmail.com

Sekreterare: Renate Minas renate.minas@tutanota.com

Kassör: Erland Arctaedius erland@arctaedius.se

Facklig ledare: Nick Rejimand nickrej@hotmail.com

Studieorganisatör: Eva Lindau eva.lindau@hotmail.com

 

Övriga ledamöter:

Paulina Orrego paulinita_orrego@hotmail.com

Sarah Nordswan

 

Adjungerad: Annica Gryhed, gruppledare kommunala gruppen annica.gryhed@taby.se

 

Styrelsen har en kommunikationsgrupp som bereder frågor om kommunikation. Gruppen består av Markus Selin, Eva Lindau, Annica Gryhed och Magnus Kortell.

Övriga funktioner:

Valledning

Valledare: Annica Gryhed

övriga i valledningen:  Magnus Kortell, Erland Arctaedius, Markus Selin, Aksel Nordin, Agneta Lundahl Dahlström

Revision

Sammankallande i revisionen: Olle Hansson

 

 

facebook Twitter Email