Socialdemokraterna i Täby, lokal partiorganisation

Styrelse 2017

Har du generella frågor till styrelsen och partiet? Skicka e-post till info@sitaby.se

Ordförande: Barbro Lindberg barbro@linlob.se

Vice ordförande: Markus Selin markus.selin@hotmail.com

Sekreterare: Renate Minas renate.minas@tutanota.com

Kassör: Niki Shams niki.shams@gmail.com

Facklig ledare: Nick Rejimand nickrej@hotmail.com

Studieorganisatör: Eva Lindau eva.lindau@hotmail.com

 

Övriga ledamöter:

Erland Arctaedius erland@arctaedius.se

Paulina Orrego paulinita_orrego@hotmail.com

Magnus Kortell magnus.kortell@gmail.com

Adjungerad: Annica Gryhed, gruppledare kommunala gruppen annica.gryhed@taby.se

 

Styrelsen har en kommunikationsgrupp som bereder frågor om kommunikation. Gruppen består av Markus Selin, Eva Lindau, Annica Gryhed och Magnus Kortell.

Övriga funktioner:

Valledning

Valledare: Annica Gryhed

övriga i valledningen: Barbro Lindberg, Markus Selin, Niki Shams, Aksel Nordin, Agneta Lundahl Dahlström

Valberedning

Valberedningens sammankallande: Magnus Hedberg magnushedberg@hotmail.com

Valkommitté

Valkommittén för valberedning av kommunfullmäktigelistan för valet 2018 valdes på medlemsmöte den 23 oktober.

Valkommitténs sammankallande: Niki Shams: niki.shams@gmail.com 

Revision

Sammankallande i revisionen: Olle Hansson

 

 

facebook Twitter Email